ОТ ИЗКУСТВО
ОКРИЛЕНИ

Пето издание на
Национална стипендия „С усилия към звездите“ 2024 г.

Вижте финалистите

КУЛТУРАМА

е дигитална платформа за идеи и ФЕСТИВАЛ за сценични изкуства на
Фондация „Културни перспективи“.
Една възможност за млади артисти да представят гледната си точка пред публика и да оставят следа като автори.

Person image Person image Person image Person image Person image Person image

ИСТОРИЯ

Фондация „Културни перспективи“
е създадена през 2012 г. от Ина Кънчева. През годините реализира много проекти, свързани с класическа музика, литература, изобразително изкуство, театър и др. По този начин фондацията даде успешен старт и шанс за по-нататъшно развитие на много артисти, а на други – възможност да се представят в нова светлина.

ЕКИП

Ина
Кънчева
Елица
Христова
Василена
Серафимова
Вера
Блажева
Силвия
Заимова
Красимира
Генова
Весела
Венчева

МИСИЯ

МИСИЯ

Утвърждаване на духовни и културни ценности и на цялостно интелектуално, личностно и творческо усъвършенстване. Сферата на изкуството с иновативен, образователен и синкретичен характер или по-точно такива, които съчетават различни изкуства, както и създаване на нови произведения. Условия и възможности за растеж на млади творци, учредяване на стипендии и различни награди за развитие

ВИЗИЯ

ВИЗИЯ

Активна социална отговорност, през призмата на проектите и чрез подпомагане социалната интеграция и личностната реализация на хора в неравностойно положение, които имат интереси в сферата на изкуството.

Културната дипломация е силно застъпена в дейността, като се работи за популяризиране на българското изкуство по света.

ЦЕЛИ

ЦЕЛИ

Създаване, изграждане и модернизация на културни центрове, читалища, библиотеки, интернет бази данни със свободен достъп и свободно съдържание. Подкрепят се и се организират инициативи в областта на изкуството, технологиите и образованието, които имат независим и отворен характер.

Подпомагане и насърчаване нa дарителството и дарителските традиции.

sound on sound off