НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ


Четвърто издание на Национална стипендия
„С усилия към звездите“ 2023

РЕЗУЛТАТИ 2023

Благодарим на всички, които кандидатстваха за националната стипендия. Тази година Фондация „Културни перспективи“ ще подпомогне следните кандидати, в следните области:

Област „Музика“ – Лили Богданова, Деметра Григорова

Област „Визуални изкуства“ – Биляна Фурнаджиева, Ивелина Иванова

Бихме искали да подпомогнем и да си сътрудничим със следните финалисти: Иван Кашлаков (oбласт „Визуални изкуства“) и Христо Калоянов (oбласт „Визуални изкуства“).

Ще се опитаме да помогнем и на: Самуил Неделин (oбласт „Танц“).

С благодарност към Столична Община, Accenture Bulgaria и OGILVY BULGARIA.

Стипендията е учредена от Фондация „Културни перспективи“ по идея на Ина Кънчева и се дава всяка година на млади артисти в пет области на изкуството, като за всяка сфера се предвижда по една стипендия.

  • визуални изкуства
  • музика
  • литература
  • танц
  • театър / пърформанс

Бюджет

Бюджет

до 5000 лв., покриващ целевите разходи на номинирания кандидат (стипендиант) за конкретния проект, с който е кандидатствал или за друг подходящ, който помага за растеж и развитие на неговия творчески път, както и менторска подкрепа в рамките на една година.

Участие

Участие

Участие на петимата отличени в годишен съвместен проект или пърформанс като екипно представяне на обща тема.

Подкрепа

Подкрепа

Подпомагане от стратегически партньори, които предоставят допълнителни възможности за реализация на последващи проекти, представяне на артистите и контактна мрежа.

Често задавани въпроси

виж всички