НАПРАВИ ДАРЕНИЕ, ВДЪХНОВИ АРТИСТ

Генерално дарение Кампания "Музиката Е"

Всички събрани средства са насочени за подпомагане на млади български артисти.

Направете вашето дарение през
Направете вашето дарение през
pay pal
Bank трансфер