НАПРАВИ ДАРЕНИЕ, ВДЪХНОВИ АРТИСТ

Генерално дарение Кампания "Музиката Е"

Всички събрани средства са насочени за подпомагане на млади български артисти.

Направете вашето дарение през
Генерално дарение
pay pal
Bank трансфер