cover

ЗА ПТИЦИТЕ ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД

СЕМИНАР
19.06.2023 16:30 Полски Институт, София

Вход свободен

Линк към събитието във Фейсбук

ФЕСТИВАЛ CULTURAMA 2023 представя

image

ЛЕКЦИИ И ФИЛМИ

16:30 ч. Атанас Грозданов „Птиците около нас, как да ги наблюдаваме и опазваме – разговор за градското биоразнообразие“

17:30 ч. Пенка Казанджиева „Митични птици в залата на  месеците“ 

18:30 ч. Христина Грозданова Wild life art в съвременното българско изкуство и дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори (ДАФНИ) 

19:30 ч. Симеон Цончев „Те отлитат“ България, документален (2013) Реж. Симеон Цончев

20:30 ч. „Последната гора“ Бразилия , документален( 2021) Реж. Луис Болонези

-------

„Птиците около нас, как да ги наблюдаваме и опазваме – разговор за градското биоразнообразие“

Атанас Грозданов е роден град София, завършва Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“. Дипломира се като бакалавър по биология, магистър по зоология и доктор по зоология в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор и съавтор на над 40 популярни и над 60 научни статии, глави от книги, ръководства и други, свързани с орнитологията, херпетологията, консервационната биология, биологичното образование и др. Участва като ръководител или експерт в над 20 научни проекта, посветени на изучаване на видове, мониторинг на защитени зони, образователни разработки и др. Лектор и ръководител на група в Erasmus Intensive program в Испания и Португалия. От 2004 до момента работи като асистент и главен асистент в Биологическия факултет на СУ, където понастоящем е и член на Факултетния съвет и Академичния съвет. Гост-лектор в Университета по архитектура, строителство и геодезия и Национален център по заразни и паразитни болести. Създател на образователната платформа СКОРЕЦ – Студентски клуб за образование и развитие с екологичен център към Биологически факултет, в която се развиват уменията и мотивацията на студентите за изучаване и опазване на природата, както и се поддържа жива образователна колекция със стотици посетители годишно. Участник в подготовката на националния отбор по биология и участник в Националната комисия на олимпиадата. Създател на страницата „Дивата София“, посветена на популяризирането и опазването на дивите животни и растения в градската среда, както и на базираните в социалните платформи групи „Земноводни и влечуги в България“, „Инвазивните видове в България“ и други.

-------

„Mитични птици в залата на  месеците“

Пенка Казанджиева е художник. Вярва в творческата интуиция, която съпровожда и явява произведението като дар-откровение за неговия създател; надява се, че изучаването на историята на изкуството може да бъде и процес на себеизследване, което култивира сетивата и ни прави по-проницателни така, че животът да е изразително значим и във велик, и в труден час. И най-вече: каквото знаем и каквото творим да е поради Любов-всеведение.

Пенка Казанджиева е автор на сценични костюми и сценичен дизайн; преподава История на изкуството в НМА „Панчо Владигеров“ и има публикации върху съответствията между музиката и визуалните изкуства през призмата на светлината, паметта и времето. П. Казанджиева е консултант в проекта „Приказка за вълшебната флейта“ на Фондация „Културни перспективи“. Не е лауреат на конкурси и фестивали, с изключение на множеството такива като хористка в Камерна капела „Полифония“.

-------

Wild life art в съвременното българско изкуство и дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори (ДАФНИ) 

Христина Грозданова

Христина Грозданова е изкуствовед и главен уредник на художествения фонд на Регионален исторически музей - София. Благодарение на срещата си с Атанас Грозданов – орнитолог, днес неин съпруг, още като студентка в Националната художествена академия тя се посвещава на различни изследвания свързани с присъствието на птиците в изкуството. Подобна любопитна тема е изобразяването на чиглеца в една от най-популярните иконографии на Мадоната с младенеца и неговото символично значение в италианската ренесансова живопис. Изследователската работа на Христина през последните няколко години е посветена на българската научна илюстрация и малкото ранни примери от XIX и първата половина нан XX. Проучванията и довеждат до множество интересни запознанства със съвременни български художници, работещи в областта, а също и до учредяването на Дружество на анималисти, флористи и научни илюстртори /ДАФНИ/. Така, макар изследователските интереси на Христина да са свързани предимно с историята и т.нар. старо изкуство, тя се превръща в организатор на ежегодно, провеждани изложби на ДАФНИ. Работата в Регионален исторически музей – София и филиалите му също и разкрива възможността да работи активно с множество съвременни български художници.

-------

Симеон Цончев „Те отлитат“ България, документален (2013) Реж. Симеон Цончев

Анотация: Вдигни очи и виж птиците, защото Те отлитат
25 снимачни дни; 35 часа суров филмов материал; повече от 40 вида птици, сред които редките и застрашени от изчезване червеногуша гъска, египетски лешояд и царски орел. Един разказ за многообразието на диви птици в България.

-------

„Последната гора“ Бразилия , документален( 2021) Реж. Луис Болонези

Фактите и фолклорът се смесват в едно омагьосващо бразилско социално изследване.
Режисьорът Луис Болонези се противопоставя на покровителствения културен фетишизъм в своя изкусен документален портрет на амазонската общност яномами като им дава собствен глас в разказа.

Година: 2021
Режисьор: Луис Болонези
Жанр: Документален
Класификация по възраст: 14+
Награди:

Международен филмов фестивал в Берлин: 2021 г. Победител – Награда на публиката „Панорама“ – най-добър филм

Сеулски еко филмов фестивал: 2021 г. Победител – Голяма награда, най-добър филм

Други събития