Зеленият софтуер

Интелигентни решения за екологична промяна

В съвременния свят нараства използването на иновативни технологии и технологични системи. Знаете ли, че според прогнозите до 2030 г. броят на свързаните устройства ще достигне над 50 милиарда? Използването на мобилни данни пък ще се увеличи с 10-14 пъти. Всичко това води след себе си до сериозно негативно повлияване върху екологията.

Тези прогнози ни подсказват, че трябва да се обърне сериозно внимание на натоварването върху околната среда и да се насочат усилия към устойчиво развитие на софтуерната индустрия. Зелените софтуерни решения се появяват като ключов фактор за постигане на тези цели. Те се основават на иновативни практики и технологии, които намаляват енергийната консумация, оптимизират ресурсите за намаляване на емисиите от парникови газове.

Какво всъщност представлява „зеленият софтуер“?

Накратко, зеленият софтуер предлага решения, които са разработени с по-нисък въглероден отпечатък. Независимо от това за какво се използва, зеленият софтуер оптимизира хардуерни и енергийни ресурси. Той има за цел да намали натоварването върху околната среда, да подобри и да спомогне за създаването на по-екологосъобразни и енергоефективни системи и приложения.

Зеленият софтуер представлява едно от най-добрите решения за постигане на устойчива промяна в ИТ индустрията. Използва хардуерни ресурси с ниски нива на вредни емисии и включва избор на екологично произведени компоненти и материали. Една от ключовите стратегии за постигане на тази промяна е оптимизацията на енергийната ефективност на софтуерните приложения. Това включва създаване на алгоритми и архитектура, които използват по-малко енергия при работа. Например, може да се избягват излишни изчисления или да се използват енергоспестяващи методи за обработка на данни.

При разработването на платформата „Културама“ и всички нейни дигитални продукти, Accenture показва своята ангажираност към опазването на околната среда. Чрез предоставяне на редица иновативни решения компанията спомага за създаването на един по-устойчив свят. Ето някои от тях:

  • Когато не се използва (вечер и през уикенди), средата за разбработка се изключва, вследствие на което се намалява консумираната енергия.
  • Вендор AWS: Освен водещ доставчик на облачни услуги, AWS e 3,6 пъти по-енергийно ефективен от корпоративните дата центрове в САЩ и 5 пъти по-енергийно ефективен от типичните корпоративни инфраструктури в ЕС. Аmazon e на път да захранва операциите си със 100% възобновяема енергия до 2025 г.
  • CDN (Content Delivery Network): Енергията, необходима за предаване на данни чрез безжични/кабелни мрежи е изключително висока. CDN се използва за намаляване на мрежовия трафик и натоварването на сървърите.
  • Компресиране на данни: Според проучване, всеки гигабайт (GB) данни отнема около 2 kWh за пренасяне през мобилна мрежа. Следователно чрез прилагане на подходящи техники за компресиране, общата енергия за предаване на данни може да бъде намалена с около 56%.
  • Използване на енергоекфективни протоколи за нотификации, което намалява емисиите с до 43%.
  • Потребителският интерфейс поддържа тъмен режим, с което се намалява въглеродния отпечатък на потребителския интерфейс с около 85%.
  • Само 0,35g CO2 се произвежда всеки път, когато някой посети culturama.art
  • Членовете на екипа са обучени да използват най-добрите практики при разработването на зелени софтуерни системи.

Научи какво можеш да направиш за планетата

Person with phone Person with key