cover

ЛАПИДАРИУМ

ИЗЛОЖБА
19.06.2024 18:30 ГАЛЕРИЯ 2.0 Ул. „Гурко” 46, 1000 София

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗЛОЖБАТА 19 юни - 26 юни 2024 г.

Откриване на изложбата: 19 юни от 19:00

Николай Сърдъмов 

Линк към събитието във Фейсбук

LAPIDARIUM

image

НИКОЛАЙ СЪРДЪМОВ

…бродим по широкия свят и събираме съкровища-лета, морета, целувки, въздишки, миди, камъчета, като щури децa-ненаситни и истински фантазьори. Пренасяме спомени, които имат еднолично, почти археологическо значение, особено когато се върнем в ритъма на ежедневния живот…
Един поглед върху тях и се обливаме в изчервяваща усмивка или носталгичност по нашия спомен…Както най-скъпия и специален подарък, който децата обикновено носят- една мида или една рисунка… , а там е скрит целият изгубен рай на колективната ни памет.

Николай Сърдъмов винаги е създавал  бижута от „трети вид”, които трансформират значението на материята чрез провокация. Този път той борави с неизказания момент да събираш отломки от значими мигове, които не са релевантни , когато сменим тяхното местоположение или имат стойност само за нас. Превръща ги в трайни амулети, обвива ги в непреходен материал и осъвременява ролята им на обекти, събрали множество звуци, пътешествия и истории.
Той черпи идеи от природата, като най-голямото му вдъхновение са естествените организми, процеси и структури, които можем да приложим в ежедневието си и семплата и чиста форма. Понякога е нужно съвсем малко, а всичко останало носим в себе си или го откриваме в природата.
Тази капсулна колекция е в тясна колаборация с козметиката на бранда Еtat Pur,чийто продукти са с над 97% биомиметичен състав, използвайки природата и естествените структури и процеси в кожата като основно вдъхновение. От своя страна биомиметиката е тясно свързана с биониката - заимстването от природата или адаптирането на съществуващи в природата форми.

Така  авторът  ни поставя в роля, още когато поискаме тези съкровища, а ако ги носим, ставаме  полюшващият ги вятър и песента на морето, събрани в една раковина- донесена в града, обгръщаща ни в мечтания и поезия.

 

Проектът е в специална колаборация с:

Etat Pur 

 

НИКОЛАЙ СЪРДАМОВ

1975 Роден в Севлиево, България

 

Образование:

Климент Охридски“.

2003 г. Международна лятна академия за изящни изкуства в Залцбург, Ерико Нагай

2004 г. Международна лятна академия за изящни изкуства в Залцбург, Йохана Дам

2005 г. Магистърска програма „Бижута и метал“, Академия за изящни изкуства, София

 

Награди:

2000 Голяма награда в конкурса „Нови технологии“, Съюз на българските художници, София

 

Публични колекции:

Музей на изкуствата в Далас, Далас

Музей „Виктория и Албърт“, Лондон

 

Самостоятелни изложби:

2023 „MEETING POINT “, галерия V&V, Виена

2023 „MEETING POINT “, с Михаил Новаков, галерия Теста, София

2017 „ГРАДЪТ НА ГРАДИНИТЕ “, галерия Билклиф, Глазгоу

2015 „ГРАД ГРАД“, с Венцислава Василева, галерия V&V, Виена

2015 „ГРАД ГРАД“, с Венцислава Василева, галерия „Теста“, София

2013 „BRAND NEW “, галерия „Теста“, София

2013 „Конструкции“, галерия „Изабела Хунд“, Мюнхен

2013 г. „Пресечни точки“, галерия „Билклиф“, Глазгоу

2012 „Пресечни точки“, галерия „Барбара Вайнбергер“, Нюрнберг

2012 „OPUS “, съвместно с Цветелина Алексиева, галерия „Реверсо“, Лисабон

2012 „3 от София “, с Цветелина Алексиева и Димитър Делчев, Галерия Хаус   

         Гроше, Кастроп - Раусел  

2012 „Пресечни точки “, галерия Теста, София

2012 „ Избрани творби “, Altronics Light & Suspacious, архитектурно осветление   

         студио, София

2010 „3x2=Schmuck “, съвместно с Цветелина Алексиева и Димитър Делчев, Манголд       

         Галерия, Лайпциг

2010 „Континуум“, галерия „Металаб“, Сидни

2010 „Be-Re-Cycle “, галерия V&V, Виена

2009 „Тайната на градината“, галерия „Теста“, София

2007 г. „Нова работа “, галерия „Юнгблут“, Люксембург

2007 „Вкус“, съвместно с Цветелина Алексиева и Димитър Делчев, Галерия Хаус   

         Гроше, Кастроп - Раусел  

2006 „Носталгия“, с Цветелина Алексиева и Лиляна Плоскова, галерия V&V, Виена

2004 „Всички пътища водят към... Глазгоу“, галерия „Роджър Билклиф“, Глазгоу

2003 г. „Wee treasures “, галерия V&V, Виена

2001 „Сладко нищо“, галерия V&V, Виена

2001 „Висока мода“, изложбен център Bluecoat, Ливърпул

 

Участия в изложби:

от 1995 г. Австралия, Австрия, Белгия, България, Германия, Великобритания, Италия, Люксембург, Португалия, Швейцария, Холандия, Турция, Съединени американски щати

 

NIKOLAY SARDAMOV

1975 Born in Sevlievo, Bulgaria

 

Education:

1999 BA in Fine Arts Pedagogy, Sofia University St. Kliment Ohridski

2003 Salzburg International Summer Academy of Fine Arts, Erico Nagai

2004 Salzburg International Summer Academy of Fine Arts, Johanna Dahm

2005 MA Jewellery and Metal, Academy of Fine Arts, Sofia

 

Awards:

2000 Grand Prix in New Technologies Competition, Union of Bulgarian Artists, Sofia

 

Public Collections:

Dallas Museum of Arts, Dallas

Victoria and Albert Museum, London

 

Solo exhibitions:

2023“MEETING POINT”, V&V Gallery, Vienna

2023“MEETING POINT”, with Mihail Novakov, Testa Gallery, Sofia

2017 “GARDEN CITY”, Billcliffe Gallery, Glasgow

2015 “GARDEN CITY”, with Vencislava Vasileva, V&V Gallery, Vienna

2015 “GARDEN CITY”, with Vencislava Vasileva, Testa Gallery, Sofia

2013 "BRAND NEW", Testa Gallery, Sofia

2013 "Constructions", Isabella Hund Gallery, Munich

2013 "Intersections", Billcliffe Gallery, Glasgow

2012 "Intersections", Barbara Weinberger Gallery, Nurnberg

2012 "OPUS", with Tsvetelina Alexieva, Reverso Gallery, Lisbon

2012 “3 from Sofia”, with Tsvetelina Alexieva and Dimitar Delchev, Galeriehaus   

         Grosche, Castrop - Rauxel  

2012 "Intersections", Testa Gallery, Sofia

2012 " Selected works", Altronics Light & Suspacious, architectural lighting    

         studio, Sofia

2010 “3x2=Schmuck”, with Tsvetelina Alexieva and Dimitar Delchev, Mangold       

         Gallery, Leipzig

2010 “Continuum “, Metalab Gallery, Sydney

2010 “Be-Re-Cycle”, V&V Gallery, Vienna

2009 “The secret of the garden”, Testa Gallery, Sofia

2007 “New work”, Jungbluth Gallery, Luxemburg

2007 “Taste”, with Tsvetelina Alexieva and Dimitar Delchev, Galeriehaus    

         Grosche, Castrop - Rauxel  

2006 “Nostalgia”, with Tsvetelina Alexieva and Liliana Ploskova, V&V Gallery,   

         Vienna

2004 “All Roads Lead to… Glasgow”, Roger Billcliffe Gallery, Glasgow

2003 “Wee treasures”, V&V Gallery, Vienna

2001 “Sweet Nothingness”, V&V Gallery, Vienna

2001 “High Couture “, Bluecoat Display Center, Liverpool

 

Exhibition participations:

since 1995 Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Germany, Great Britain, Italy, Luxemburg, Portugal, Switzerland, The Netherlands, Turkey, United States of America

 

 

 

Други събития