slider-cover

FÊTE DE LA MUSIQUE

WATER LIVE 2024

Игра „Последвай Извора“

Отговаряй на въпроси и търси локации на чешми, за да участваш за много награди и да научиш за водите на България и света!
Mapscreen Image
ФЕСТИВАЛ С ИСТОРИЯ
ФЕСТИВАЛ С ГРАДСКИ ДУХ
ФЕСТИВАЛ ЗА ПОСВЕТЕНИ 
Част от Културния календар на София от 2018 г.
Mapscreen Image
До нас е достигнало свидетелство, че един от „седемте мъдреци“ на Елада - най-съзерцателно настроеният сред тях - Талес от Милет,
„…смятал за начало на всичко
съществуващо ВОДАТА”.
Ние не знаем или почти не знаем защо той е мислил така, не знаем как точно е обосновал това свое твърдение. Разглеждaме го като метафора, като иносказание и вдъхновение  и така представяме програмата на нашия фестивал тази година! CULTURAMA WATER LIVE - музиката на водата!
Концепцията

Поредица от културни събития с участието на европейски и световни артисти, които се случват на различни места в града с една ясна цел – достъп до култура, промяна на средата, провокация, удоволствие и споделено преживяване, както и артикулиране на важна тема, свързана с опазване на околната среда, биоразнообразието и природосъобразния начин на живот.

Естествено течащите водни пътища, които се насочват към океан, море, езеро или друга река, винаги са имали специално значение за човечеството. През цялото време на развитие на човешкото съзнание големите реки на този свят са подчертавали духовно парадоксалната връзка между вечността и промяната. Като метафори на самия живот те едновременно оформят всичко, което е вечно и ефимерно в човешкия опит и съществуване. Тъй както реките поддържат живота, като обновяват плодородието на земята, поезията, фолклорът и музиката отдавна се фокусират върху техните пречистващи и очистващи свойства. Притежаващи огромно духовно значение, реките са дали началото на храмове, градове и цивилизации, но също така са били използвани като материални пътища за търговия, миграция на хора и идеи, както и като естествени или концептуални граници между държавите. Така и ние решихме да се впуснем в няколко концептуални музикални и визуални водни пътешествия.
Предишни издания на Фестивал CULTURAMA

събития

Mapscreen Image

Водата и Енергията

Светът е в процес на значима трансформация на енергийния сектор, в който неефективното използване и загубата на енергия, както и пренебрегването на неизползваните енергийни източници вече не може да продължава. Разработват се различни проекти за използване на топлината от канализацията или обезсоляване на вода.

Съвременните технологии позволяват да се намали потреблението на енергия с 80% в сравнение с 80-те години на миналия век, когато преобладава термичното обезсоляване.

Например по-голямата част от питейната вода в ОАЕ се добива от морето. За да се справят с нарастващото потребление и да компенсират остаряващите съоръжения, предимно такива за термично обезсоляване, властите в страната решават да използват най-новите модерни технологии и инженерни процеси, за да увеличат капацитета за обезсоляване, като същевременно намалят енергийното потребление – стратегия, която твърдо подкрепя амбицията на страната да постигне въглеродна неутралност до 2050 г.

Обезсоляването чрез обратна осмоза, която се основава на мембранна филтрация, е най-широко разпространеното технологично решение в страните, където се използва обезсоляването в борбата срещу недостига на вода, защото намалява потреблението на енергия.

Източник: https://www.veolia.bg/

Как да пестим вода у дома?

Водата е най-нужният ни елемент, както на нас, хората, така и на животинския и растителния свят. 97,5% от световната вода е съсредоточена в моретата и океаните, но тя не е подходяща за питейни нужди. И повечето от останалите 2,5% са в ледниците. Това означава, че всъщност един основен природен ресурс за живота на хората е изключително ограничен.

Планетата притежава изобилие от вода, но, за съжаление, само малък процент (около 0,3%) е използваема от хората. Останалите 99,7% процента са в океаните, почвите, ледените шапки и се носят в атмосферата.

За съжаление обаче ние не го използваме само за питейни нужди, а се къпем, чистим, използваме го в производството. Всичко това сериозно намалява световните запаси, особено в последните години с наличието на все по-дълготрайни периоди на засушаване в определени райони.

Какво можем да направим? Запазването на този така важен ресурс включва предприемане на мерки за предпазване от замърсяване на световния океан, както и подобряване на управлението на водата, както от бизнеса, така и отделните домакинства. Само така ще може да се ограничи разхищението й днес и ще могат да се осигурят достатъчно запаси в бъдеще.

15 начина да пестим вода у дома

Всеки може да започне да пести, като направи няколко прости избора в своето домакинство. Някои от тях могат да намалят използването на този ресурс с повече от половина. Ето как да направим първите стъпки към опазване на водните ресурси и защита на нашата планета.